A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Vysoké Tatry - Průvodce

Vysoké Tatry jsou nejhezčí oblastí cestovního ruchu na Slovensku s ideálními podmínkami pro vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování, rekreaci a pro léčbu některých chorob.

Vysoké Tatry jsou nejvyšším a nejsevernějším pohořím v celém 1200 km dlouhém oblouku Západních Karpat. Mají rozlohu 260 km². Nejvyšším vrchem je Gerlachovský štít, který má výšku 2655 m. n. m. Nachází se takřka ve středu pohoří.

První zprávy o horských výpravách, které byly zaměřené jen na estetické poznávání, pocházejí ze 16. století. Studenti z Kežmarského lycea chodili do Tater na exkurze spojené se sběrem přírodnin. V roce 1615 tři studenti, které vedl David Frolich, vystoupili na Kežmarský štít. Je to první historicky doložený výstup na tatranský štít. Rozvoji turistiky bránila malá přístupnost do oblasti Tater. Když se rozvinula síť chodníků a možnosti přístupu, výrazně stoupl počet turistů.

Roční návštěvnost po 2. světové válce byla 20 000 osob, ale v osmdesátých letech to byly již 4 milióny. V současnosti jsou Vysoké Tatry turisticky jednou z nejnavštěvovanějších oblastí Slovenska.

Geografický popis

Hlavní hřeben Vysokých Tater, který je ve svém středu podkovovitě prohnutý k jihu, je 26 km dlouhý a jeho maximální šířka je 17 km. Vysoké Tatry se táhnou od Ľaliového sedla (1 947 m) na západě ke Kopskému sedlu (1 749 m) na východě. Jejich nejzápadnějším vrcholem je Svinica (2 301 m), nejvýchodnějším Jahňací štít (2 229 m). Hřeben téměř vůbec neklesá pod 2 000 m a jeho nejvyšším vrcholem je Ľadový štít (2 627 m). Odbočuje z něj pět hlavních hřbetů na jih s vrcholy (Kriváň, Končistá, Gerlachovský štít, Slavkovský štít, Lomnický štít,) čtyři na sever (Kozi Wierch, Opalony Wierch, Malé Rysy, Veľká Javorová veža). Nejvyšší vrchol Gerlachovský štít je zároveň nejvyšším vrcholem nejen Tater, ale celých Karpat.

Vrcholy

Ve Vysokých Tatrách nejdeme 26 vrcholů převyšující výšku 2500 metrů. Celkem 8 vrcholů v Slovenských Vysokých Tatrách je turistům přístupných po značených stezkách se sezónními úzávěry od 1.11. do 15.6. Naproti tomu třeba vrcholy Gerlachovský štít, Vysoká, Ganek, Bradavica, Prostredný hrot, Ľadový štít, Baranie rohy, Lomnický štít, Kežmarský štít aj. jsou pro turisty dostupné pouze v doprovodu horského vůdce. Pro horolezce s potřebným průkazem (např. ČHS) je lezení na většině území národního parku povoleno na vlastní nebezpečí. Lomnický štít je také dosažitelný kabinovou lanovou dráhou z Tatranské Lomnice.

Doliny

Ve Vysokých Tatrách se nachází na 35 dolin. Dna severních dolin jsou níže, než je tomu na jihu. To je dáno ledovcovou činností, kdy na jihu byly ledovce menší, a tudíž nedosahovaly tak velké erozní činnosti jako na severu. Mezi boční hřebeny se zařezávají tatranské doliny. Na jižní straně to jsou Kôprová dolina, Furkotská dolina, Mlynická dolina, Mengusovská dolina, Batizovská dolina, Velická dolina, Velká a Malá Studená dolina, Dolina Kežmarskej Bielej vody. Na severní straně to jsou Bielovodská dolina a Javorová dolina. Nejdelšími dolinami Vysokých Tater jsou Kôprová dolina a Bielovodská dolina, obě mají délku 11 km.

Flóra

Výskyt rostlin v Tatrách je ovlivněn jednak nadmořskou výškou a jejím vegetačním pásmem, jednak horninovým podložím. V alpinském a subalpinském pásmu se vyskytují rostliny známé v Alpách, Pyrenejích atd. - např. dryádka osmiplátečná, hořec jarní, vrba bylinná, oměj. Na vápenci rostou vrba síťnatá, vrba alpská, koniklec, plesnivec alpský, škarda Jacquinova, hvozdík časný, hořcokvět Clusiův, mateřídouška karpatská, prvosenka aurikule, len karpatský, hadí kořen živorodý, všivec Oederův, zvonek maličký, kozince, vlnice, turany a jiné. Obzvláště bohatá je květena vápencových Belanských Tater. Skály, sutě a hole porůstají charakteristická společenstva trav a travin, jako je např. sítina trojklanná, ostřice tmavá, ostřice vždyzelená, bika kaštanová, lipnice alpská, lipnice žulová, kostřava tatranská a řada dalších.

Fauna

Vzhledem k zachovalosti rozsáhlých lesů a vyhlášení národního parku se zde nachází celá řada původních živočichů a velkých savců. Především největší slovenská šelma medvěd hnědý, kterého zde žije přibližně 50 kusů (r. 2002). Dalšími významnými savci jsou rys, jenž je zde považován za jediný přirozený regulátor vysoké zvěře, vlk, prase divoké, kamzík horský, kočka divoká, kuna, jelen, srnec, liška obecná, jezevec, svišť a jiní. Ptačí říši zastupují orel skalní, orel křiklavý, jestřáb velký, krahujec, tetřev hlušec, tetřívek obyčejný, čáp, výr velký atd. Početné jsou zde kolonie netopýrů zastoupené mnoha druhy (vrápenec velký, netopýr velkouchý atd.). Z plazů je nejběžnější zmije obecná, ještěrka živorodá, užovka. Bohaté je zastoupení bezobratlých, především motýlů.

Ochrana přírody

Vysoké Tatry patří do Tatranského národního parku (TANAP). Park byl vyhlášen v r. 1948. Rozloha TANAP činí 73 300 ha a plocha ochranného pásma dalších 39 800 ha. V Polsku je to Tatrzanski park narodowy zaujímající plochu 212 km². Účel vyhlášení parku byla ochrana jedinečné flory a fauny a výrazného vysokohorského profilu. Ochrana zde zahrnuje také četné krasové jevy (ve vápencové složce podloží Tater), jako např. jámy, propasti, škrapy či jeskyně. Lze tu najít i četné ponory, vyvěračky a kaňony s vodopády. V únoru 1993 byl TANAP vyhlášen jako biosférická rezervace v programu UNESCO (MAB).

Informace o lokalitě a nejlepším ubytování získáte zde.

Vysoké Tatry (nahrál: admin)
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry (nahrál: admin)
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry (nahrál: admin)
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry (nahrál: admin)
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry (nahrál: admin)
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry - Lomnický Štít,pohled z Tatranské Lomnice (nahrál: petras21)
Vysoké Tatry - Lomnický Štít,pohled z Tatranské Lomnice

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:12
Další informace
REKLAMA

Články odjinud