A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Vyhne - Průvodce

Lázeňská obec Vyhne, známá také svým pivovarnictvím a strojírenstvím, se rozprostírá na středním Pohroní, v severozápadní části Hodružské hornatiny. Stojí pod středem Vyhnianské doliny, vzdálená 11 km od obce Žarnovice, 12 km od historického bánského královského města Bánské Šťavnice a 18 km od Žiaru nad Hronom. Okolí obce pokrývají převážně listnaté a smíšené lesy. Pokud hledáte možnost rozmanitých výletů, jakékoliv náročnosti, nebo jen sportovat, či relaxovat, je okolí obce Vyhne stvořeno pro Vás. Neméně zajímavá je i historie obce a její okolí. Web obce Vyhne naleznete zde.

Historie

Obec vznikla díky bohatému nalezišti železné rudy. Tu zde prý těžily už germánské kmeny někdy v 3. - 2. století př. n. l. Nejstarší písemná zmínka o obci Vyhne je z roku 1326. V listině je zaznamenáno, že obec Vyhne byla poddanská obec a jejími pány v roce 1256 byli potomci vévodů Boršu. Od tohoto roku je také oficiálně datována existence obce.

Bývalé lázně

Navzdory velkému významu bánského, železářského a pivovarnického odvětví obec Vyhne proslula díky své železité termální vodě a léčebným koupelím. Vznik lázeňství je opět spojen s těžbou železné rudy, kdy horníci začali razit štolu na úbočí orientovaném na jih a po pár krocích nalezli horký pramen. Doba vzniku lázní se bohužel nedá určit. Už ve 13. století se lázně nazývají Bzenická teplá voda, protože obsahují železo a pramení ve Vyhnenských dolech. Koncem 17. století lázně nabývají většího významu. Město do nich vložilo velké investice, a tím se staly vyhledávanými v celé střední Evropě.

V 80. letech 19. století se vrtá artézská studna, která dává dvakrát více vody než doposud. Za druhé sv. války se z lázní stává pracovní tábor pro Židy. V roce 1945, po vypuknutí Slovenského národního povstání, začalo rabování materiálu, potravin i zařízení, nejen místními občany, ale i občany z okolí. Zkáza byla završena po přechodu východní fronty, kdy se v lázních rozhořel dosud neobjasněný požár. Ani přes úsilí několika nadšenců se už lázně nepodařilo obnovit. Skončila tak stoletá sláva železitých lázní ve Vyhních.

Okolí a zajímavosti

Přírodní rezervace Kamenné moře – severně od obce Vyhne můžeme najít rozsáhlý plošný balvanový pokryv Kamenné moře. Patří k největším kamenným mořím ve vulkanické části Karpat. Je tvořeno ryolitovými kameny s bílou, nebo načervenalou barvou. Zaujímá rozlohu 5,5 hektaru a přírodní rezervací s celkovou rozlohou 13,3 hektaru je vyhlášeno v roce 1923. Žije zde mnoho vzácných živočichů, hlavně plazů.

Od července 2007 je otevřeno termální koupaliště Vodní ráj. Jeho termální voda s teplotou 36,5 °C má vysoký obsah železa a minerálů. Vodní ráj tvoří 14 objektů na ploše 2,5 hektarů. Důležitou součástí je celoročně otevřené relaxačně-sportovní welness centrum.

Další zajímavostí je historicky první slovenský , založený mnichy v roce 1473. Pivo se zde vaří dodnes.

Při toulkách okolím můžete navštívit lázně Sklené Teplice , Hondrušské a Bančianské jezero, nebo Banskou Štiavnici.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11

Oblíbené hotely

další hotely