A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Trnava - Průvodce

Trnava je historicky nejstarší a také asi nejkrásnější slovenské město. Městská privilegia získalo roku jako první slovenské sídliště již roku 1238. Leží asi 50 km severovýchodně od Bratislavy a v současné době má kolem 70 000 obyvatel. Historie, Památky, Studium v Trnavě, Jarmark, Aktivity

Historie

Ve 13. století, kdy hrozily vpády Tatarů, bylo kolem města vybudováno rozsáhlé opevnění, které se do značné míry dochovalo dodnes. Největšího rozmachu však město dosáhlo v 16. století, kdy sem bylo z obav před Turky přestěhováno z Ostřihomi arcibiskupství. Na počátku 17. století vznikla v Trnavě universita, což znamenalo další rozmach města, které bylo tehdy známé v celé Evropě. Teprve koncem 18. století, kdy Marie Terezie nařídila přestěhování university do Budína, začalo město ztrácet na významu. Přesto ještě v Trnavě sídlilo učené tovaryšstvo Antona Bernoláka, tvůrce první slovenské mluvnice.

Památky

V Trnavě naleznete spoustu architektonických památek, celý střed města je městskou památkovou rezervací. Návštěvníka určitě upoutá především velké množství kostelů - kvůli tomu se také někdy Trnavě říká „Malý Řím“.

Ve svém popisu se omezím jenom na nejvýznamnější stavby v centru města.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v románském slohu ve 13. století, později byl barokně přestavěn. Ke kostelu patří ještě klášter, ve kterém je dnes ovšem Západoslovenské muzeum.

Kostel svatého Mikuláše - mohutná trojloďová stavba, ve které je umístěn známý obraz tzv. trnavské Panny Marie, kopie obrazu z kostela v Římě. Před kostelem je sloup se sochami svatých, na vrcholu je socha svatého Josefa.

Chrám svatého Jana Křtitele je největší církevní stavbou v Trnavě. Barokní chrám patřil do univerzitního komplexu a kromě normálních náboženských obřadů v něm probíhaly i učené disputace universitních mistrů. V sousedství chrámu jsou další budovy Trnavské university - konvikt pro chudé studenty, šlechtický konvikt, teologická fakulta, seminář svatého Štěpána a budova lékařské fakulty.

V centru je ještě několik dalších kostelů - kostel svatého Josefa, kostel svaté Anny, kostel Nejsvětější Trojice, kostel svatého Jakuba Apoštola, kostel svaté Heleny, evangelický kostel a městská věž se slunečními hodinami (foto), před níž je sousoší Nejsvětější Trojice (foto). Určitě si všimnete i impozantní budovy trnavské radnice a také trnavského divadla, které nese jméno známého slovenského dramatika 19. století Jána Palárika a bylo prvním existujícím kamenným divadlem na Slovensku. Zachovaná je rovněž celá řada honosných měšťanských domů.

Studium v Trnavě

Dnes jsou v Trnavě dvě vysoké školy, Trnavská universita s pěti fakultami, filosofickou, právnickou, pedagogickou, teologickou a fakultou zdravotnictví a sociální práce, a Universita sv. Cyrila a Metoda, která není zaměřena teologicky, jak byste možná soudili podle názvu. Má tři fakulty - přírodních věd, filosofickou a fakultu masmediální komunikace

Jarmark

Každý rok se v Trnavě koná jarmark, jakási obdoba středověkých výročních trhů, a to vždy druhý víkend v září. Město ožije ohromnou spoustou stánků s nejrůznějším zbožím. Na své si na jarmarku přijdou hlavně děti, kromě spousty sladkostí se mohou dosyta vyřádit i na kolotočích a mnoha nejrůznějších dalších atrakcích. Dospělí se mohou obdivovat umění lidových řemeslníků, zejména hrnčířů, kovářů a tkalců. Součástí jarmarku je vždy i pestrý kulturní program.

Aktivity

Trnava je i známým sportovním střediskem. Starší si určitě vzpomenou na slavnou éru Spartaku, který se na přelomu 60. a 70. let stal pětkrát mistrem republiky a na hráče jako byli Kuna, Adamec či Dobiaš. Okolí Trnavy skýtá bohaté možnosti turistiky, jak pěší, tak i na kole. V parných i zamračených dnech se můžete vykoupat v krásném termálním koupališti Vincov les ve zhruba 20 km vzdáleném městě Sládkovičovo.

Z dalších výletů bych doporučoval návštěvu jeskyně Driny ve Smolenicích, která je jedinou zpřístupněnou jeskyní na západním Slovensku a chráněný prostor Trnavské rybníky, kde hnízdí mnoho druhů vodního ptactva.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud