A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Průvodce

Úředním jazykem země je slovenština. Stejně jako čeština patří do skupiny západoslovanských jazyků, obě řeči jsou si proto velmi podobné. Při soustředění na rozhovor nemá rodilý Čech potíže Slovákům porozumět.

V jižní části Slovenska se hovoří rovněž maďarsky - je to rodný jazyk jedenácti procent populace. Na severu se setkáte s polskými mluvčími. Dalšími užívanými jazyky jsou romština a ukrajinština.

Na Slovensku platí zákon o používání jazyků národnostních menšin. Podle něj mohou příslušníci národnostní menšiny, která tvoří v obci minimálně dvacet procent obyvatelstva, používat v úředním styku svůj rodný jazyk.

Na Slovensku se hovoří rovněž různými nářečími, která jsou mezi sebou více diferenciována, než je tomu v češtině. Západoslovenská nářečí se nejvíc blíží českému jazyku. Středoslovenské nářečí nejlépe odpovídá spisovné slovenštině, východoslovenské dialekty nesou rysy shodné s polštinou. Nejznámější jsou takzvaná goralská nářečí - původně polské dialekty, kterými hovoří lidé žijící na Spiši, Oravě a Čadecku.

Poslední editace textu: 26.11.2010 16:52
Další informace
REKLAMA