A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Slovenský Ráj - Průvodce

Slovenský ráj je Národním parkem od roku 1988. Rozkládá se na ploše téměř dvaceti tisíc hektarů, ochranné pásmo zabírá 13 tisíc hektarů. Již od roku 1954 bylo toto území Chráněnou krajinnou oblastí. Slovenský ráj je plný nespoutaných přírodních krás, jako jsou propasti, doliny, průrvy, úzké rokle s divokými toky potoků a vodopády. K tomu se přidává téměř 200 jeskyní a množství krasových jevů.

Přírodní krásy Slovenského ráje

Území Slovenského ráje patří do oblasti Slovenského rudohoří - konkrétně do celku Spišsko-gemerský kras. Tato převážně lesnatá část Karpat je vymodelována druhohorními vápenci a dolomity, ale objevují se zde také triasové břidlice, pískovce a jiné horniny. Terén turisty oblíbeného národního parku je členitý, a to díky typickým hlubokým kaňonům.

Průměrná výška vrcholů, hřebenů a krasových plošin se pohybuje v rozmezí 800-1100 metrů nad mořem. Celá oblast je charakteristická krasovými jevy v podobě propastí, krasových planin (Glac, Geravy, Lipovec), škrapových polí, vyvěraček (doporučit lze tu pod Havraní skálou) a jeskyněmi. K nejznámějším patří Medvedí a Zlata diera či Dobšinská ledová jeskyně, která patří k nejkrásnějším jeskynním amfiteátrům v Evropě. Uchvátí vás rovněž krasové planiny, doliny a rokliny, jako jsou Kláštorská roklina nebo Sokolí dolina. O nespoutaném kouzlu Slovenského kraje informují naučné chodníky, například v Čingově a Dědinkách. K nejhojněji navštěvovaným roklinám patří Suchá Belá, Piecky nebo Zejmarská roklina. Při vašich náročných túrách se můžete osvěžit pozorováním vzdušných toulek 2000 druhů motýlů.

Tipy na výlet ve Slovenském ráji

Suchá Belá Největší a jedna z nejkrásnějších slovenských dolin je protkána systémem stupaček, žebříků, lávek a dřevěných mostků. Nejvhodnějším výchozím bodem je turistický kemp Podlesok (550 m), od kterého se dá přechodem přes louku navázat na ústí rokliny. Při průchodu doliny je dobré počítat s větším množstvím turistů a pomalejším postupem. Nejdříve vás uchvátí dvojstupňovitý vodopád - Misové vodopády. Obdivovat můžete rovněž Okienkový vodopád, a to po překonání skalního okna, které se pne nad vodopádem, nebo Korytový vodopád, jehož části jsou odděleny masivním evorzním „hrncem“, ve kterém se divoce svíjí voda. Všude je nutno počítat s opatrností a pohybem pomocí kovových stupaček a záchytných žebříků. Velký Sokol a Kláštorská dolina Jedna z největších roklí Slovenského ráje ukrývá Malý a Velký vodopád. Chcete-li skloubit přírodní krásy s historickými, vydejte se do Kláštorské rokliny, kterou vymlel potok pramenící pod Kláštoriskem. V Kláštorisku se nachází ruina kláštera ze 13. století. Přechod rokliny je možný proti proudu potoka a je zabezpečen žebříky a řetězy. Dobšinská ledová jeskyně Jeskyně u městečka Dobšiná, která byla objevena v roce 1870, je jednou z nejvýznamnějších ledových jeskyní, a to nejen v Evropě, ale i v měřítku celosvětovém. V roce 1964 byla vyhlášena národní památkou a v roce 2000 pak zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Celý jeskynní komplex je 1438 metrů dlouhý a 112 metrů hluboký. Ve spodních částech jeskyně se teplota udržuje celoročně pod bodem mrazu. Celkový objem zaledněné plochy činí 110 tisíc metrů krychlových. Samotná zaledněná část jeskyně se dá rozdělit na samostatné prostory: Velkou síň, kde hloubka ledu dosahuje až 26,5 metru, Ruffínyho koridor a Prízemie. Jeskyně je rovněž unikátní co do počtu druhů netopýrů, žije jich tu až 12 druhů. Horní část je nezaledněná a lze ji členit do Kvapľové a Bielé sieňě a Severní chodby. Dnešní prostory Dobšinské ledové jeskyně byly původně spojené se Stratenskou jeskyní. V momentě, kdy se zřítil jeskynní strop, je suť od sebe oddělila, a částečně tak byla uzavřena cirkulace vzduchu. ========Vzdálenější cíle===

Spišský hrad Milovníkům romantické historie lze doporučit výlet do širokého okolí, na Spišský hrad, který je součástí kulturního dědictví UNESCO od roku 1993. Tyčí se na skále převyšující okolí o 200 metrů. Tento hrad, respektive jeho dochovaná zřícenina z 11. století, je považován za jeden z největších hradních komplexů ve střední Evropě – má rozlohu přesahující 4 hektary. Hrad byl postaven na místě staršího hradiště, proto se předpokládá, že zde existovalo osídlení již od doby kamenné. Hrad byl za dob své existence několikrát přestavován a modernizován, naposledy v 18. století. V horní, nejhodnotnější části hradu, jsou patrné zachovalé budovy hradních pánů s okny renesančního a gotického charakteru. Hradu pak dominuje donjon, což je obytná věž z poloviny 13. století.

Drevenik Národní přírodní rezervace o rozloze 102 hektarů se nachází v bezprostřední blízkosti Spišského hradu. Pyšní se rozličnými přírodními útvary, ke kterým patří skalní věže či propasti. Můžete zde obdivovat unikátní travertiny, které vznikají vysrážením uhličitanu vápenatého v minerálních či termálních pramenech, jež se nejčastěji objevují na tektonických zlomech a puklinách. Horolezecké nadšence vyzývají ke zdolání skalní útvary v takzvaném Kamenném ráji, kde je vyhláškou povoleno lezení. Druhé skalní město se nazývá Peklo. V oblasti Drevenik se nachází přes dvacet puklinových jeskyní, tři z nich mají ledovou výplň. Najdeme zde ale také jeskyně krasového charakteru. Největší je Ľadová jeskyně, ve které byly dokonce objeveny stopy neolitického a eneolitického osídlení.

 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA