A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Nízké Tatry - Průvodce

Nízké Tatry jsou druhým největším národním parkem a čtvrtým nejvyšším pohořím Západních Karpat. V případě celkové rozlohy zaujímají místo první. Nízké Tatry jsou nejrozsáhlejším pohořím nejen Slovenska, ale celých Západních Karpat.

Turistický ruch

Nízké Tatry jsou po Vysokých Tatrách druhým nejnavštěvovanějším pohořím Slovenska. Trasu z východu, tedy z Kráľove hoľy do Donoval či naopak, lze projít po hřebenové cestě Hrdinů Slovenského národního povstání, na které se nachází většina horských chat v Nízkých Tatrách. Na rozdíl od Vysokých Tater se v Nízkých Tatrách nevyskytuje tolik vodních pramenů, proto je důležité při putování mít na mysli pitný režim.

Zimní středisko Jasná pod Chopkom je největší centrum zimních sportů na Slovensku s 21 km sjezdovek a nejmodernějším technickým vybavením. Pro lyžaře, ale i snowboardisty tu jsou vyhrazeny freeridové zóny, snowpark a bežecké tratě. V Nízkých Tatrách se nachází několik turisticky přístupných jeskynních systémů, např. Bystrianska jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Slobody, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Važecká jaskyňa.

Nejvyšší hory Nízkých Tater

  • Ďumbier (2043 m)
  • Chopok (2024 m)
  • Dereše (2004 m)
  • Chabenec (1955 m)
  • Kráľova hoľa (1948 m)

Příroda

Lesní společenstva a porosty představují základní krajinný prvek Nízkých Tater a pokrývají až 67 % celkové plochy území. Na vápencových podkladech jižních svahů hor se vyskytují spíše borovice nebo buky s příměsí jedlí a smrků. Naproti tomu na severních úbočích se rozkládají zejména rozsáhlé komplexy bukových lesů. V západní části jedle a smrk. Kosodřevina se vyskytuje přerušovaně ve výškách 1400 - 1800 m v celé oblasti. Nad tímto pásmem se vyskytují horské louky, hole. Nejvyšší partie hor tvoří alpínské pásmo.

Fauna

Obrovská rozlehlost území vytváří výborné podmínky pro živočichy. Živočichové zde žijící představují typickou faunu karpatského horského stupně a v porovnání s Tatrami mají mnoho společného. Největší zastoupení v přírodě má lovná zvěř (jeleni, srnci a prase divoké). Z větších savců můžete potkat sviště horského, kamzíka horského či medvěda hnědého.

Flora

Nízkotatranská flora je velmi pestrá a bohatá. Geologický podklad je jedním z hlavních faktorů ovlivňující druhové složení. Oproti Vysokým Tatrám, se kterými je druhová pestrost rostlin velmi podobná, se zde vyskytují převážně druhy rostoucí v typicky chladném podnebí. Na vápencovém podkladě u vstupu do dolin rostou spíše teplomilné a exotermní druhy. Západní část Nízkých Tater je na rostlinstvo a množství druhů bohatší než část východní, především pro četný výskyt vápencového svršku podkladu.

Ochrana přírody a zajímavosti

Národní park Nízké Tatry (NAPANT) byl vyhlášený v roce 1978. Výměra vlastního chráněného území je 72 842 ha a ochranného pásma 110 162 ha. Celková rozloha je 1 242 km². Národní park zaujímá centrální část celku Nízké Tatry. Průměrná nadmořská výška je 1 500 – 2000 m a nejvyšším vrcholem pohoří je Ďumbier 2 043 m. Poslední úpravy parku byly provedeny v r. 1997.

Podrobné informace o turistických trasách a ubytování naleznete zde.

Nízké Tatry (nahrál: admin)
Nízké Tatry
Nízké Tatry (nahrál: admin)
Nízké Tatry
Nízké Tatry (nahrál: admin)
Nízké Tatry

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:12
Další informace
REKLAMA

Články odjinud