A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Levoča - Průvodce

Toto poměrně malé město (počet obyvatel nedosahuje ani 15 000) se rozkládá na severu východního Slovenska v Hornádské kotlině asi 50 km západně od Prešova. Městem protéká Levočský potok. Je považováno za nejkrásnější město na Slovensku a patří proto mezi turisticky nejnavštěvovanější místa. Historie, Památky, Pouť na Mariánskou horu, Zábava v okolí

Paradoxně za svou slávu vděčí Levoča požáru z roku 1550, při němž téměř vyhořelo a bylo velkoryse obnoveno a od té doby již téměř nepoškozeno. Zachoval se tak téměř celý systém městského opevnění a celá řada krásně zdobených měšťanských domů. Až se do Levoče podíváte, uvidíte ji už určitě v celé kráse, při mé návštěvě zrovna probíhaly na ústředním náměstí Majstra Pavla stavební práce a opravy některých domů.

Historie

Levoča byla jako město založena německými kolonisty ve 13. století, i když slovanské osídlení tu bylo již daleko dříve. Jen málo obyvatel však přežilo tehdejší tatarské vpády. Díky výhodné poloze a různým královským výsadám obyvatelé města rychle bohatli a město se stalo významným střediskem obchodu i vzdělání. Toto postavení si udrželo až do 17. století, poté jeho význam postupně klesal, i to je důvodem, proč se zachovalo tolik architektonických památek.

I v 19. století si Levoča uchovávala vysokou vzdělanostní úroveň, na místním lyceu studovala celá řada známých slovenských osobností a právě v jeho zdech se také poprvé v historii zpívala slovenská hymna.

Památky

Většina památek je soustředěna na náměstí, které je městskou památkovou rezervací. Jeho dominantou a zároveň jedním z největších kostelů na Slovensku je chrám sv. Jakuba postupně budovaný více než 100 let v průběhu 15. a 16. století. Známý je svým interiérem, zejména vyřezávaným oltářem z lipového dřeva od Mistra Pavla z Levoči, který je považován za největšího slovenského středověkého umělce. Tento oltář je největší svého druhu na světě a ohromí vás nejen kvalitou uměleckého zpracování, ale i výškou téměř dvacet metrů. Vedle kostela stojí rozlehlá budova někdejší městské radnice postavená původně v gotickém slohu, ale po požáru renesančně přestavěná a spojená s věží, ve které byla zvonice. Budova dnes slouží Spišskému muzeu.

Před radnicí si ještě všimněte dochované středověké Klece hanby, do níž se zavírali odsouzení za lehčí delikty, aby jim takto způsobená veřejná ostuda a posměch zabránily v dalším páchání nežádoucích skutků. V jižní části náměstí si určitě všimnete budovy s obrovskou kopulí, která se z celkového charakteru náměstí poněkud vymyká. Je to klasicistický evangelický kostel, který byl vybudován až v první polovině 19. století. Kromě celé řady většinou renesančních domů, z nichž nejpozoruhodnější je Thurzův dům, stojí za pozornost velikánská budova bývalého Župního domu, která dodnes slouží k administrativním účelům, a budova zrekonstruovaného městského divadla, ve kterém se však hraje spíše výjimečně, probíhají tam různé kulturní programy nebo koncerty.

Na náměstí stojí i někdejší dům Majstra Pavla, v němž je umístěno muzeum, kde se můžete blíže seznámit s jeho životem a dílem. A ještě na jedno muzeum upozorňuji zejména pedagogy. Je to jediné muzeum speciálního školství na Slovensku, nejvíce je věnováno tyflopedii.

V postranních ulicích Levoče je ještě mnoho dalších zachovaných měšťanských domů a můžete si projít také dobře zachované městské opevnění. U Košické brány si můžete prohlédnout další významnou stavební památku, a sice minoritský kostel sv. Ducha s klášterem ze 14. století, uvnitř se zachovanými nástěnnými gotickými malbami. V klášteře je i jediná kompletně zachovaná křížová chodba na Slovensku.

Pouť na Mariánskou horu

Zážitkem pro věřící pak může být pouť na Mariánskou horu u Levoči, což je jedno z nejstarších poutních míst na Slovensku. Koná se vždy první neděli v červenci a tuto poměrně namáhavou cestu absolvují desetitisíce věřících. Prochází se kolem pěti kapliček lipovou alejí Jana Pavla II. Papež totiž Mariánskou horu navštívil v roce 1995 a dodal tak místu ještě větší vážnosti. Na vrcholu hory stojí kostel Navštívení Panny Marie uvnitř s její velkou sochou, kde se na závěr pouti uskuteční slavnostní bohoslužba.

Zábava v okolí

Nezajímáte-li se o historii a architekturu, pak vám Levoča příliš dalších možností neposkytne, snad s výjimkou vodní nádrže o rozloze asi 100×30 metrů, kde se můžete v létě oddávat vodním radovánkám včetně windsurfingu nebo absolvovat turistické pochody po Levočském pohoří. V zimě si pak můžete v Levočských vrších zalyžovat, protože je tam vybudované lyžařské středisko Ski-centre. Nabízí čtyři lyžařské vleky + dětský lanový vlek, čtyři sjezdovky různé náročnosti o celkové délce 3300m, většinou i s umělým osvětlením. Jednodenní skipas stojí 490 Sk, týdenní 2400 Sk.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11

Oblíbené hotely

další hotely