A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Dolný Kubín - Průvodce

Město Dolný Kubín leží na severu Slovenska v Žilinském kraji poblíž hranic s Polskem na řece Oravě. Je střediskem rázovitého kraje Orava. Město je poměrně malé počtem obyvatel (necelých 20 000), ale velmi důležité z pohledu slovenské historie. V průběhu historie se tu ustálilo téměř výlučně slovenské obyvatelstvo, jeho podíl je dnes 97%. Historie, Slavní rodáci, Památky a aktivity, Výlety do okolí

Historie

Slovanské obyvatelstvo tuto oblast osídlilo v 9. století, vzniklo tu opevněné hradiště. První písemná zmínka o městě pochází však až z roku 1325 a o jeho vývoji ve středověku toho příliš nevíme, protože žádná městská privilegia nemělo a patřilo pánům oravského hradu, šlechtickému rodu Thurzů. Na město bylo povýšeno až v 17. století. Rozvíjelo se zejména díky tomu, že leželo na obchodní cestě spojující slovenská báňská města s Polskem.

Značné škody město utrpělo při vpádu polsko-litevského vojska v 17. století.Větší rozvoj nastal v 19. století po rozhodnutí, že se město stane sídlem župy. Vznikly významnější stavby, začal se rozvíjet průmysl, ale především se stalo kulturním centrem.

Slavní rodáci

Narodilo se tu nebo působilo mnoho osobností, především literátů, kteří výrazně zasáhli do vývoje slovenské kultury. V první řadě bych připomněl *Janko Matúšku*, autora textu slovenské hymny. V Dolnom Kubíně se narodil také *Anton Bernolák*, první, i když neúspěšný kodifikátor spisovné slovenštiny, nejslavnější a nejznámější slovenský básník *Pavol Orságh Hviezdoslav*, prozaik *Ladislav Nádaši-Jégé* a jeden ze spoluzakladatelů Matice slovenské *Andrej Radlinský*. V blízké Jasenové se narodil *Andrej Čaplovič*, osobní tajemník hraběte Zichyho a jeden z největších sběratelů knih na Slovensku. O něm píši proto, že svou sbírku v počtu asi 20 000 vesměs velmi cenných exemplářů daroval roku 1839 Dolnímu Kubínu pro povznesení vzdělání obyvatel Oravy. V Jasenové se narodil i prozaik Martin Kukučín.

A rovněž jen pár kilometrů od města, v obci Trstená se narodil Martin Hattala. To byl autor slovenské mluvnice z roku 1852, jejíž pravopisná pravidla platí dodnes. Tato řada lidí, které jsem zmínil, svědčí o tom, jak důležité je místo Dolného Kubína ve slovenské historii.

I po vzniku ČSR zůstávala Orava jedním z nejchudších krajů Slovenska a Dolní Kubín malým městečkem, stále však v postavení kulturního centra Oravy. Po válce se začala v městě stavět panelová sídliště, počet obyvatel se více než zdvojnásobil. V minulosti i dnes se však nejen Dolný Kubín, ale celý region potýká s vysokou nezaměstnaností.

Památky a aktivity

Památky, které si v Dolnom Kubíně můžete prohlédnout, se nalézají na hlavním Hviezdoslavově náměstí. Je to původně gotický kostel sv. Kataríny (prošel několika přestavbami, ale uchoval se v něm gotický oltář) a rovněž mnohokrát přestavovaná budova Župního domu, původně ze 17. století. V ní je dnes Oravská galerie, kde je několik trvalých expozicí a pořádají se tu i příležitostné výstavy. Poslední významnou budovou je Čaplovičova knihovna, v jejíž budově bylo zřízeno také Hviezdoslavovo muzeum. V městě se také pravidelně pořádá už více než padesát let celoslovenská soutěž v přednesu poezie i prózy Hviezdoslavův Kubín.

Zajímavostí a vyhledávanou novodobou atrakcí Dolního Kubína je dřevěný kolonádový most přes řeku Oravu, který spojuje starou část města s novým sídlištěm. Ten byl postaven v roce 1994. Neměl bych zapomenout ani na to, že téměř uprostřed města byl vybudovaný lyžařský areál Kuzmínovo, kde na 900 metrové sjezdovce se třemi vleky a umělým osvětlením můžete zažít atmosféru denního i večerního lyžování přímo ve městě. Jednodenní lyžování vás bude stát pouhých 250 Sk. Areál nabízí i pětikilometrovou běžeckou trať.

Výlety do okolí

Město se nachází uprostřed krásné přírody, je obklopené vrchy a lesy, poskytuje mnoho příležitostí k turistickým vycházkám ať už pěšky či na kole. Určitě při nich pochopíte, proč město a okolí inspirovalo tolik literárních tvůrců.

Oravský hrad

A když už budete v Dolnom Kubíně, rozhodně si udělejte výlet do Oravského Podzámku a prohlédněte si proslavený Oravský hrad. Je vzdálený od města zhruba 10 km na sever a můžete tam dojít i pěšky po turistické značce.

Je to jeden z divů středověkého stavitelství, tyčící se na strmé vápencové skále nad řekou Oravou. Byl postaven ve 13. století jako strážní hrad na obchodní cestě do Polska. V průběhu dalších staletí byl střídavě majetkem krále nebo některých mocných šlechticů a stále se rozšiřoval směrem shora dolů. Navzdory tomu, že v roce 1800 vyhořel, nepostihl ho osud jiných hradů a nestal se ruinou, tehdejší majitelé ho opravili v romantickém duchu. I po 2. světové válce prošel důkladnými opravami, které trvaly 15 let. Uvnitř hradu není vcelku nic zajímavého, ale pohled na tuto monumentální stavbu patří k těm nezapomenutelným.

V sezóně se na hradě pořádají i noční prohlídky, jarmarky a přehlídky středověkých řemesel a v obci Oravský Podzámok probíhá tradiční divadelní festival her s historickou nebo pohádkovou tématikou. Cestou na Oravský hrad můžete obdivovat krásný renesanční zámek rodu Abaffy v městské části Mokraď (asi 3 km od centra).

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11

Oblíbené hotely

další hotely

Články odjinud