A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Slovensko - Banská Bystrica - Průvodce

Banská Bystrica leží ve středu Slovenska ve Zvolenské kotlině a v současnosti má už téměř 90 000 obyvatel a stále se rozrůstá. Městem protéká stejnojmenná řeka, která se přímo na území města vlévá do Hronu. Historie, Památky, Kultura, Ubytování, Výlety do okolí, Slavní rodáci

Historie

Ve 13. století tu kolonisté ze Saska založili osadu a už roku 1255 ji král Béla IV. povýšil na město. Protože se v městě a okolí těžilo zlato a měď, dobře prosperovalo a rychle vzrůstalo.

Největšího rozmachu dosáhla těžba mědi v 16. století, kdy se vyvážela odsud prakticky do celé Evropy. Byla tu založena Thurzovsko-Fuggerovská měděná společnost, jeden z nejvyspělejších raně kapitalistických podniků v Evropě. Z obavy před Turky se v té době vybudovalo velké opevnění města, jehož zbytky se dochovaly dodnes.

Město bylo poškozeno několika velkými požáry, při tom nejhorším roku 1761 vyhořelo téměř celé. Ani tato pohroma však neukončila jeho stálý rozvoj. Stalo se sídlem biskupství, což znamenalo rozvoj školství a kultury. U nás je nejvíc známé jako hlavní středisko slovenského protifašistického odboje za II. světové války, kdy tu sídlilo velitelství *Slovenského národního povstání*. Po válce se stala hlavním městem Středoslovenského kraje a spolu s Bratislavou a Košicemi tak jedním ze tří hlavních administrativních a vzdělávacích center Slovenska. Působí zde universita Matěje Bela celkem se sedmi fakultami.

Památky

Náměstí Slovenského národního povstání
Hrad
Z druhé světové války

Město je turisticky zajímavé svou bohatou historií, množstvím architektonických památek, ale i svou polohou a zajímavým okolím. Při prohlídce samozřejmě můžete vynechat všechna okrajová panelová sídliště a soustředit se jenom na historické jádro, které je již od roku 1955 městskou památkovou rezervací a určitě se vám bude líbit.

Náměstí Slovenského národního povstání

Tvoří jej náměstí Slovenského národního povstání a několik přilehlých ulic. V horní části náměstí je Hodinová věž postavená v 16. století. Před ní stojí barokní Mariánský sloup. Nově opravený kostel sv. Františka Xaverského pocházející z 18. století zaujme velmi působivým interiérem.

Po celém obvodu náměstí stojí nádherné měšťanské domy, převážně gotické a později renesančně upravované. Z nich byste si měli všimnout především toho nejhonosnějšího, Thurzova domu, který patřil zakladateli již zmíněné měděné společnosti. Dnes je v domě Středoslovenské muzeum. Nejkrásnější stavbou na náměstí je však podle mého názoru Benického dům s nádherně zdobenými klenbami. Vedle něho stojí biskupský palác, který byl sídlem biskupa a zakladatele Matice slovenské Štefana Moyzese, a nyní opět slouží jako sídlo biskupa. Na náměstí zaujme i značně netradiční mechová kašna. V jeho středu pak stojí mohutný černý obelisk, postavený na památku sovětských a rumunských vojáků, kteří padli při osvobozování Banské Bystrice.

Hlavními historickými ulicemi jsou Kapitulská, Lazovná, Strieborná, Horná, Dolná, Skuteckého a Národná, na nichž také najdete hodně krásných a honosných měšťanských domů.

Hrad

Dalším místem, které by turista měl v městě navštívit, je hradní areál, který se skládá z několika světských i církevních staveb. Z kdysi mohutného protitureckého opevnění se do dnešní doby zachoval asi kilometr hradeb a několik bašt. V areálu hradu si prohlédněte Barbakan s padacím mostem a vstupní bránou do opevnění, starou radnici ze 16. století dnes je v ní Středoslovenská galerie) a pětipatrový Matejov dom z 15. století stavěný pro krále Matyáše Korvína. Najdete tu i dva kostely, románský kostel Nanebevzetí Panny Marie pocházející už ze 13. století, ve kterém je oltář pocházející z dílny mistra Pavla z Levoče a kaple zasvěcená patronce horníků svaté Barboře, a mladší kostel Svatého kříže.

Z druhé světové války

Zájemci o novodobou historii mohou navštívit podivuhodný Památník Slovenského národního povstání, velmi netradiční stavbou vzniklou v 60. letech, v níž najdou naopak tradiční pomník neznámého vojína s věčným ohněm a muzeum SNP, ale i sbírku různých zbraní používaných za II. světové války včetně houfnic, tanků, letadel a dokonce i části obrněného vlaku, které jsou umístěny v parku před objektem.

Kultura

Zájemci o kulturu mohou navštívit některé ze čtyř divadel. Ve městě je budova Státní opery na Národnej ulici, Divadlo z pasáže, loutkové divadlo Na rázcestí. Jediné profesionální taneční divadlo na Slovensku se stálou scénou je Štúdio tanca. Kromě již zmíněných muzeí a galerií se můžete podívat také do muzea Slovenské pošty nebo do Literárního a hudebního muzea. Ve městě se samozřejmě pořádá i celá řada sezónních kulturních akcí.

Ubytování

Je zde i dostatek ubytovacích možností včetně nabídky ubytování v soukromí. Najdete tu i všechny supermarkety, které znáte i z Čech, čili žádné problémy s nakupováním.

Výlety do okolí

Okolí Banské Bystrice také skýtá mnoho možností pro pěší i pro cykloturisty, všechny stezky jsou pečlivě značené. Když už budete v Banské Bystrici, udělejte si výlet do dřevěného artikulárního kostela v Hronseku. Leží jen asi deset kilometrů jižně od Banské Bystrice a na konci 20. století proběhla jeho generální oprava. Kostel byl postaven v 18. století podle tzv. šoproňských artikul - musel být celý ze dřeva bez použití jediného železného hřebíku, bez věže a stavba musela být hotova za jediný rok. Zajímavě se v něm mísí skandinávská architektura a slovenská lidová tvorba. V kostele měl svatbu básník *Andrej Sládkovič*.

Druhý výlet pak můžete uspořádat na hrad Slovenská Ľupča, který leží také asi deset kilometrů, tentokrát východně od města. Byl postaven ve 13. století v gotickém slohu jako královský lovecký hrad, ale později často měnil majitele a byl mnohokrát přestavován. Dnešní podoba je neogotická z 19. století. Hrad je situovaný v krásné krajině a je poměrně dobře zachovalý, neboť byl využíván po celou dobu své existence.

Slavní rodáci

V Banské Bystrici se také narodilo či působilo mnoho známých osobností, ze kterých připomenu alespoň hudebního skladatele Jána Cikkera, spisovatele Jozefa Gregora Tajovského, jednoho z nejznámějších slovenských dramatiků Petera Karvaše a slavného slovenského herce a režiséra Paľo Bielika, na něhož si ti starší možná vzpomenou jako na představitele legendárního zbojníka Juro Janošíka. V Banské Bystrici se narodila také herečka Deana Horváthová, manželka Juraje Jakubiska, a někdejší federální ministr vnitra Ing. Ján Langoš.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA